De gemeente Dantumadiel is op 1 januari 2017 gefuseerd met drie buurgemeenten. In 2016 heeft Annet de afdeling communicatie versterkt vanwege de extra werkzaamheden in voorbereiding op de fusie. Enkele projecten die zij gedaan heeft: projectleider communicatie voor vluchtelingenopvang, communicatieadviseur van het programma Better Wetter, communicatieadvies voor college van B&W, redactie Ondernemend NoordOost Friesland, communicatieadviseur bij de campagne Meld Misdaad Anoniem.