IT FRYSKE GEA

Design en illustraties
Introductie van het concept Schoolreis survival. Het design en de illustraties zijn ontwikkeld voor het Belevingsprogramma Schoolreis Survival. Dit is in de Friese natuur voor basisscholen in samenwerking met Nationaal Park De Alde Feanen.