Opdrachtgever: Gemeente Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel is op 1 januari 2017 gefuseerd met drie buurgemeenten. In 2016 heeft Annet de afdeling communicatie versterkt vanwege de extra werkzaamheden in voorbereiding op de fusie. Enkele projecten die zij gedaan heeft: projectleider communicatie voor vluchtelingenopvang, communicatieadviseur van het programma Better Wetter, communicatieadvies voor college van B&W, redactie Ondernemend NoordOost Friesland, communicatieadviseur bij de campagne Meld Misdaad Anoniem.

Opdrachtgever: Tryater

In de herfst van 2017 spelen er twee voorstellingen van Tryater in de hele provincie: Wat jo wolle (gjin shakespeare) en Elkenien is in prutser. Op basis van de marketingdoelstellingen maakt Annet de publiciteitsplannen en bereidt ze de uitvoering van de middelen voor.

Opdrachtgever: Smeding Groenten en Fruit

Om tijdelijke drukte op te vangen heeft Annet een paar lopende projecten van de afdeling Marketing & Communicatie opgepakt: huisstijlimplementatie, hoofdredactie personeelsblad, arbeidsmarktcommunicatie en nieuwsbrieven schrijven.

Opdrachtgever: Kooi Security

Om de marketing te structuren en te ordenen heeft Annet een marketinghandboek geschreven en een marketingkalender gemaakt. Het doel van het handboek is om de marktspreiding, productspreiding en de seizoensspreiding van Kooi Security te bevorderen.

Sara stelt het aan de kaak

Voor het schisisteam van het MCL is story-telling toegepast op de voorlichting van een complexe kaak-operatie voor kinderen met een schisis. Aan de hand van de hoofdpersoon uit het boek krijg je antwoord op de vragen waar kinderen mee zouden kunnen rondlopen voor deze operatie. Daarbovenop laat de animatie duidelijk zien wat er tijdens operatie exact gebeurt.